Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng vòng 2

Congchuc24h.com tiếp tục chia sẻ cho các bạn bộ “Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng”. Bộ tài liệu dưới đây tập hợp toàn bộ đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã. Hy vọng đây sẽ là bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính này có ích cho các bạn!

Khoan đã, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức xã phường tại link này nhé.

Nội dung bài viết

Giới thiệu bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn. Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính mà mình có được. Bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính bao gồm các bộ tài liệu sau:

Câu hỏi thi công chức địa chính nông nghiệp liên quan đến Luật đất đai

Trong bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính lần này, gói câu hỏi về Luật đất đai bao gồm các văn bản quy phạm sau:

 • Luật Đất đai 2013 (hơn 90 câu hỏi) + 100 câu hỏi nhận định đúng sai có giải thích
 • Nghị định Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực đất đai (45 câu hỏi)
 • Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất (5 câu hỏi)
 • Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (31 câu hỏi)
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai (13 câu hỏi)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Câu hỏi thi công chức địa chính cấp xã liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường

Trong bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính lần này, gói câu hỏi về Luật Bảo vệ môi trường bao gồm các văn bản quy phạm sau:

 • Luật Bảo vệ môi trường 2020 (59 câu hỏi)
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường (155 câu hỏi)

Câu hỏi thi công chức địa chính cấp xã liên quan đến Luật Xây dựng

Trong bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính lần này, gói câu hỏi về Luật Xây dựng bao gồm các văn bản quy phạm sau:

 • Luật Xây dựng (58 câu hỏi)
 • Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị (tất cả các nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định 11/2013/NĐ-CP đã được cập nhật vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2023)
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (cập nhật theo Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

Hình ảnh về bộ câu hỏi các bạn tham khảo bên dưới

Bộ câu hỏi ôn thi công chức địa chính xã liên quan đến Luật Khoáng sản

Trong bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính lần này, gói câu hỏi về Luật Xây dựng bao gồm các văn bản quy phạm sau:

 • Luật khoáng sản 2010 (đã cập nhật tại Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khoáng sản do Văn phòng Quốc hội ban hành)

Hình ảnh về bộ câu hỏi các bạn tham khảo bên dưới:

Bộ câu hỏi ôn thi công chức địa chính xã liên quan đến Luật Quy hoạch đô thị

Trong bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính lần này, gói câu hỏi về Luật Quy hoạch đô thị bao gồm các văn bản quy phạm sau:

 • Luật Quy hoạch đô thị 2009 (đã cập nhật tại Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành)

Hình ảnh về bộ câu hỏi các bạn tham khảo bên dưới:

Bộ câu hỏi thi công chức địa chính câp xã liên quan tới các văn bản khác

Ngoài các bộ câu hỏi chủ chốt trên trên, tại một số địa phương, cơ quan tuyển dụng có thể yêu cầu một số các văn bản đặc thù khác. Các bộ câu hỏi này được liệt kê bên dưới. Các bộ câu hỏi đặc thù này sẽ được cập nhật liên tục

Bộ câu hỏi Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã Nghị định 33/2023/NĐ-CP

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Bộ 08 câu hỏi ôn thi công chức địa chính xã phần liên hệ thực tế

Bộ thứ 2 trong bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính là các câu hỏi liên hệ thực tế theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã

Bộ 114 câu hỏi ôn thi công chức địa chính xã có đáp án đầy đủ và chi tiết

Bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính thứ nhất gồm 114 câu hỏi được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Luật Xây dựng
 • Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Luật Quy hoạch đô thị
 • Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
 • Luật Kiến trúc năm 2019
 • Luật Nhà ở
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14
 • Luật đất đai năm 2013
 • Luật Đấu thầu năm 2013
 • Luật Kinh doanh bất động sản
 • Luật Khoáng sản năm 2010
 • Luật tài nguyên nước năm 2012
 • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ
 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
 • nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng
 • Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra xây dựng.
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
 • Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
 • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP Ngày 19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Nghị định 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Một số hình ảnh tham khảo:

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã (địa chính – xây dựng – môi trường) – Bộ tài liệu tham khảo kèm theo

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã – Lĩnh vực đất đai

Chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Chuyên sâu nghiệp vụ giám sát quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã – Lĩnh vực xây dựng

Chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên sâu kỹ năng Quản lý trật tự xây dựng

CHUYÊN ĐỀ 1. KỸ NĂNG THANH TRA, KIỂM TRA TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

 1. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã
  1.1. Thanh tra, kiểm tra TTXD trên địa bàn xã
  1.2. Nội dung hoạt động kiểm tra, thanh tra trật tự xây dựng trên địa bàn
 2. Một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã
  2.1. Quản lý đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng
  2.2. Quản lý đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng
 3. Cơ cấu tổ chức của thanh Bộ Xây dựng
  3.1.Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Xây dựng
  3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng
  3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
  3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập
  3.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành
 4. Kỹ năng tiến hành thanh tra kiểm tra
  4.1. Xác định đối tượng thanh tra
  4.2. Cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng
  4.3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng
  4.4. Hoạt động thanh tra ngành xây dựng
  4.5. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra
  4.6. Thời hạn thanh tra
  4.7. Trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra ngành Xây dựng
  4.8. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra
 5. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã – Lĩnh vực môi trường

Chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính

Bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính này được chia thành các module riêng biệt nên không có giá cố định theo từng bộ, các bạn ib về các văn bản luật mình sẽ báo giá cho các bạn nhé..

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Chúc các ôn thi tốt.

11 thoughts on “Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng vòng 2

 • phạm văn báu

  mình muốn bạn gửi cho mình de thi cong chức nghành địa chính xây dựng
  và bên thanh tra sở lao động
  sdt : 0918004575

  Reply
 • Lê Quốc Dũng

  bộ tài liệu ôn tập vòng 2 công chức xã, phường ngành địa chính nông nghiệp – xây dựng và môi trường.

  Reply
 • Tin

  Mình cần tài liệu thi vòng 2 công chức cấp xã, công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường, liên hệ mình với

  Reply
  • Nhi

   tài liệu ôn thi Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường vòng 2 cấp xã nhe add

   Reply
   • Bạn nhắn tin qua fanpage: congchuc24h hoặc email website bạn nhé

    Reply
 • lê lộc

  0767.183.838
  mình muốn lấy tài liệu công chức địa chính môi trường – xây dựng

  Reply
 • NGUYỄN THỊ MINH THỦY

  BỘ TÀI LIỆU

  Reply
  • Bạn liên hệ qua fanpage hoặc email bên mình nhé

   Reply
 • Nguyễn Quang Huy

  công chức địa chính đất đai

  Reply
 • hải nguyễn

  tài liệu thi địa chính xây đựng đô thị môi trường cấp phường

  Reply
  • bạn liên hệ qua email hoặc fanpage giúp mình nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *