Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn vòng 2

Congchuc24h.Com giới thiệu bộ Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn miễn phí và cập nhật luật mới nhất. Đây là bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành tài chính kế toán vòng 2 đầy đủ nhất.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành tài chính kế toán đầy đủ nhất mà mình có được (tại lần chia sẻ tiếp theo chia sẻ cho lần lượt các chuyên ngành khác).

Bộ tài liệu được chia sẻ miễn phí với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã được chia làm 02 phần:

Phần A: Các văn bản tham khảo

Phần B. Tài liệu ôn tập

Thí sinh ôn tập theo tài liệu sau đây:

1. CHỨC TRÁCH, TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ

1.1. Chức trách

Theo Điều 1, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, “Công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) làm công tác chuyên môn thuộc biên chế của UBND cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao”;

….

1.2. Tiêu chuẩn chung

Theo khoản 1, Điều 3, Nghị định 112/2011/ NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, công chức Tài chính- kế toán cấp xã có tiêu chuẩn chung như các công chức chuyên môn khác, là:

– Hiểu biết về lý luận chinh trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

….

1.4. Nhiệm vụ của công chức Tài chính – kế toán

Theo Điều 7, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, công chức Tài chính – kế toán có nhiệm vụ:

– Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán ừên địa bàn theo quy định của pháp luật.

– Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

….

+ Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thấm quyền phê duyệt; khả năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán, quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

….

Cách tải tài liệu ôn thi công chức kế toán xã

Bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán tài chính được bán với giá 50k/bộ.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành kế toán tài chính này sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

One thought on “Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn vòng 2

  • Tháng Mười 19, 2021 at 5:50 sáng
    Permalink

    Tôi muốn mua tài liệu, xin hãy liên hệ 0917740080

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *