Tài Liệu Vòng 2

20 đề thi công chức đoàn thanh niên vòng 2 miễn phí

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ 20 đề thi công chức đoàn thanh niên vòng 2 miễn phí cho các bạn thử sức và ôn luyện. Bộ đề rất hữu ích đối với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức tỉnh đoàn.

Trước khi đọc bài viết, bạn đã có các tài liệu ôn thi công chức đảng đoàn thể khác chưa? Nếu chưa có click vào link để xem chi tiết nhé.

Giới thiệu về bộ đề thi công chức đoàn thanh niên

Bộ đề thi công chức đoàn thanh niên được chia thành 20 đề, mỗi đề có 3 câu hỏi, tổng thang điểm là 100 điểm chủ yếu trong các vấn đề về Luật thanh niên, điều lệ đoàn …

Một số đề thi công chức đoàn thanh niên AD up lên cho các bạn tham khảo:

Đề thi số 1

Câu 1: (33 điểm). Anh (chị) hãy trình bày khái niệm thế nào là Thanh niên; Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Quyền và nghĩa vụ của thanh niên; Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên được nêu trong chương 1, Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội ?

Câu 2: (33 điểm). Trong hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 22 HD/TWĐTN, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phần thứ nhất “Những vấn đề về Đoàn viên” thì kết nạp Đoàn viên được thực hiện với những điều kiện và thủ tục như thế nào?

Câu 3: (34 điểm).  Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017  đã thông qua những chương trình, đề án quan trọng nào? Là cán bộ Đoàn, anh (chị) sẽ làm gì nhằm góp phần tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay?

—–Hết—-

Đề thi số 7

Câu 1: (33 điểm).  Anh (chị) hãy trình bày những chính sách của Nhà nước đối với thanh niên dân tộc thiểu số; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên xung phong được quy định tại Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội?

Câu 2: (34 điểm).  Anh (chị) hãy cho biết Chi đoàn là gì? Nêu các loại hình Chi đoàn có tính chất đặc thù, chi đoàn tạm thời được quy định tại Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn?

Hãy đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nơi anh (chị) đang sinh hoạt?

Câu 3: (33 điểm).  Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nội dung 04 điều cán bộ Đoàn không nên làm: Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống được nêu trong Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ?

Theo anh (chị), tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn phải làm gì để thực hiện chỉ thị có hiệu quả?

Đề thi số 10

Câu 1: (33 điểm).  Anh (chị) hãy nêu nội dung cơ bản các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Hội Nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”?

Anh (chị) hãy phân tích các nhiệm vụ và giải pháp đó?

Câu 2: (33 điểm). Anh (chị) hãy nêu nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, kiểm tra, giám sát công  tác cán bộ được quy định trong Quy chế cán bộ Đoàn được ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng?

Theo anh (chị) Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình cần phải làm những việc gì để thực hiện tốt các nội dung nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát công tác cán bộ hiện nay?

Câu 3: (34 điểm). Anh (chị) hãy phân tích giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn?

Theo anh (chị) Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình phải làm gì để thực hiện tốt giải pháp này?

—–Hết—-

Ngoài ra, các bạn có thể xem chi tiết bộ đề thi công chức đoàn thanh niên tại video dưới đây:

Cách tải về bộ đề thi công chức đoàn thanh niên

Bộ đề thi công chức đoàn thanh niên được cung cấp miễn phí cho các bạn.

Các bạn có thể tải bộ đề thi công chức đoàn thanh niên miễn phí qua đường link dưới (hoặc nếu bạn nào muốn nhanh thì mua tài liệu với giá 30k/tài liệu).

Nếu link hỏng thì báo AD để fix lại.

Hy vọng bộ đề thi công chức đoàn thanh niên sẽ cung cấp các kiến thức bổ ích đối các bạn có nhu cầu cần tìm tài liệu ôn thi công chức.

Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *